გამომცემლობა

  • Print

   საგამომცემლო ცენტრი დაეხმარება პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს უკვე რეცენზირებული სტატიების ტექნიკურ გაფორმებაში.