კომპიუტერული ტექნიკა

  • Print

Image 3

ტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომია უახლესი კომპიუტერებით აღჭურვილი კაბინეტი.