რეკონსტრუქცია

  • Print

Image 4

ასწავლებლის ადმინისტრაცია მუდმივად ზრუნავს ინფრასტრუქტურის განახლებისთვის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაძლიერებისთვის, სტუდენტთა სწავლისა და პროფესორ-მასწავლებელთა სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისთვის.