ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

ხელმძღვანელი:დარეჯან ცხომარია

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

ხელმძღვანელი:ციალა ცაბაძე

დაწყებითი კლასები, ფიზიკური და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

ხელმძღვანელი:სალომე ქევხიშვილი

უცხოური ენების კათედრა

ხელმძღვანელი:ირინა დოლიძე

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

ხელმძღვანელი:ქეთევან მანია

საკონტაქტო ინფორმაცია

გვერდები

კერძო სკოლა ,,ცოდნა“.

® ყველა უფლება დაცულია | 2021