მოსწავლეებმა შეისწავლეს ჰაერის შემადგენლობა და მარტივი ექსპერიმენტები განახორციელეს ჰაერის თვისებებზე დასაკვირვებლად.პროექტის ფარგლებში მოამზადეს ორი ვიდეო რესურსი:დედამიწის ატმოსფერო – ცის ზემოთ და მიღმა” და ,, ჰაერის დაბინძურება – მიზეზები,შედეგები და გამოსავალი”

საკონტაქტო ინფორმაცია

გვერდები

კერძო სკოლა ,,ცოდნა“.

® ყველა უფლება დაცულია | 2021