2021 - 2022 წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა

2020 - 2021 წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა

2019 - 2020 წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა

2018 - 2019 წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა

საკონტაქტო ინფორმაცია

გვერდები

კერძო სკოლა ,,ცოდნა“.

® ყველა უფლება დაცულია | 2021