საბუნებისმეტყველო კლუბ ,,Life” დაწყებითი საფესურის მოსწავლეები მუშაობდნენ პროექტზე ,,სუფთა ჰაერი - ჯანსაღი გარემო“

მოსწავლეებმა შეისწავლეს ჰაერის შედგენილობა და მარტივი ექსპერიმენტები განახორციელეს ჰაერის თვისებებზე დასაკვირვებლად. პროექტის ფარგლებში მოამზადეს ორი ვიდეო რესურსი: ,, დედამიწის ატმოსფერო – ცის ზემოთ და მიღმა“ და ,,ჰაერის დაბინძურება – მიზეზები, შედეგები და გამოსავალი“.

საკონტაქტო ინფორმაცია

გვერდები

კერძო სკოლა ,,ცოდნა“.

® ყველა უფლება დაცულია | 2021