,,ჩვენ გვიყვარს ჭადრაკი"

,,ცოდნაში” აქტიურად მიმდინაროებს ჭადრაკის ონლაინ გაკვეთილები და მოსწავლეები დიდი ხალისით ერთვებიან.

მასწავლებელი ანი ჭანტურია.

" პატარა პრეზენტატორები"

საგანი: ბუნებისმცოდნეობა
პროექტი: ” პატარა პრეზენტატორები”
თემა: ” ჩემი საყვარელი ხილი”
კლასი- 1 ა
მასწავლებელი: ნ. დათუკიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

გვერდები

კერძო სკოლა ,,ცოდნა“.

® ყველა უფლება დაცულია | 2021