მისია:

ახალგაზრდა თაობის თანამედროვე თეორიული ცოდნით აღჭურვა. მათში პრაქტიკული უნარ-ჩვევებისა და შემდგომი მოღვაწეობისათვის ისეთი დემოკრატიული ფასეულობების ჩამოყალიბება და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების სიღრმისეული გაცნობიერებისათვის ხელშეწყობა, რომელიც პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს.

ხედვა:

ისეთი სასწავლო გარემოს შექმნა, რომელშიც ყველას თავისი პოტენციალის მაქსიმალურად გამოვლენის შესაძლებლობა ექნება, რომელიც მას თვითრეალიზაციის გამოვლენას და აღიარებას მოუპოვებს.

ფასეულობები:

  • ნოვატორული სულისკვეთბა.

  • მრავალფეროვნება.

  • აკადემიური თავისუფლება და საზოგადოებასთან ურთიერტობა.

  • ბავშვის განვითარებაზე ზრუნვა

საკონტაქტო ინფორმაცია

გვერდები

კერძო სკოლა ,,ცოდნა“.

® ყველა უფლება დაცულია | 2021