სკოლა-ლიცეუმ ,,ცოდნა”-ს VIII კლასის მოსწავლეებმა განახორციელეს კომპლექსური დავალება ფიზიკაში ,,იგლუ”.
კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული მოსწავლეები, მოიძიეს საინტერესო ინფორმაციები თემის შესახებ, წარმოადგინეს ფოტომასალა, შექმნეს ენერგოეფექტური სახლის მოდელები, გააკეთეს ანალიზი და პრეზენტაციები.
მოსწავლეებმა გაკვეთილის ბოლოს ისაუბრეს კომპლექსური დავალების მეთოდით სწავლების უპირატესობასა და დავალების განხორციელების პროცესში შეძენილ ცოდნა-გამოცდილებაზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია

გვერდები

კერძო სკოლა ,,ცოდნა“.

® ყველა უფლება დაცულია | 2021